استاندارد سازی به معنی تعیین معیارها و روشهای اندازه گیری فعالیتهاست ، استانداردسازی به همراه خود ایجاد حس مسئولیت ، شفاف سازی ، احترام به کارتیمی ، تعهد سازمانی وافزایش دانش و مهارت را بدنبال می آورد ، بنابر ین کاملا مشخص است که چه کسانی مخالف استاندارد سازی هستند

17 thoughts on “کیفیت نیاز به سرمایه انسانی دارد”
  1. viagra pill image Functions of target genes can be evaluated in vivo by injecting the target transgene into tissues of ROSA rtTA M2 rats as demonstrated here or by breeding ROSA rtTA M2 rats to a second transgenic line containing the TetO 7 CMV minimal promoter and a transgene of interest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.