مشاهده فیلم اصلی از شبکه خبر

 

“بهرام جلوداری” از تحول در استاندارد کشور و سازمان استانداردسازی کشور گفت: نظارت این سازمان بر تولیدات داخلی بیشتر شده است. افزایش کیفیت رو به بهبود است.
کارشناس مدیریت کیفیت و بهره‌وری کیفیت را به معنی رضایت مشتری معنی کرد و افزود: کیفیت شاخص های مختلفی از زمان و هزینه تولید، تحویل به موقع و گارانتی محصول است.

او به نقش دولت در تقویت کیفیت اشاره کرد و افزود:برنامه های اقتصادی کشور ما بر پایه اقتصاد نفتی است نه برپایه صنعت. بعبارتی بهبود صنایع و محصولات صنعتی تاکنون محسوس نبوده است.

جلوداری گفت:اگر دولت زیرساخت های بخش صنعت را متناسب با نیازهای تولید و بخش صنعتی کند در ارتقاء کیفیت محصول تولید کننده تاثیر گذار است. حمایت دولت در بستر سازی تولید با کیفیت بسیار مهم است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *