کامل ترین راهنمای کتاب بهره وری در دولت و بخش عمومی توسط سازمان بهره وری اسیایی انتشار یافت ، این کتاب حاوی 42 فصل راهنمای کاربردی برای افزایش بهره وری در بخش دولت می باشد ، کتاب حاضر توسط آقای دکتر بهرام جلوداری تالیف و ترجمه و منتشر شده است

برای تهیه کتاب می توانید به سایت www.Arzyaban.com مراجعه نمایید