بهره‌وری نیروی کار یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی است. هر چه بهره‌وری نیروی کار بالاتر باشد، تولید بیشتری در واحد زمان انجام می‌شود و درآمد ملی افزایش می‌یابد.

در این مقاله، بهره‌وری نیروی کار در ایران، ترکیه و کره جنوبی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کره جنوبی حدود سه برابر بهره‌وری نیروی کار در ایران و ترکیه است.

عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری نیروی کار

برخی از عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری نیروی کار عبارتند از:

  • سطح آموزش و مهارت نیروی کار
  • فناوری و تجهیزات تولیدی
  • سیاست‌های اقتصادی و تجاری

سطح آموزش و مهارت نیروی کار

یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری نیروی کار، سطح آموزش و مهارت آن است. نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده می‌تواند کارهای پیچیده‌تر و با ارزش افزوده بالاتری را انجام دهد.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2023، نسبت نیروی کار با تحصیلات عالی در ایران 12 درصد است. این رقم برای ترکیه 28 درصد و برای کره جنوبی 72 درصد است. بنابراین، نیروی کار کره جنوبی به طور متوسط از سطح آموزش و مهارت بالاتری نسبت به نیروی کار ایران و ترکیه برخوردار است.

فناوری و تجهیزات تولیدی

فناوری و تجهیزات تولیدی پیشرفته‌تر باعث می‌شود که نیروی کار بتواند با بهره‌وری بیشتری کار کند.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2023، ارزش افزوده تولید شده به ازای هر کارگر در ایران 10 هزار دلار آمریکا است. این رقم برای ترکیه 22 هزار دلار آمریکا و برای کره جنوبی 53 هزار دلار آمریکا است. بنابراین، نیروی کار کره جنوبی به طور متوسط با بهره‌وری بیشتری نسبت به نیروی کار ایران و ترکیه کار می‌کند.

سیاست‌های اقتصادی و تجاری

سیاست‌های اقتصادی و تجاری مناسب باعث ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی می‌شود. این امر باعث می‌شود که بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد.

بر اساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی در سال 2023، ایران رتبه 174 را در میان 180 کشور جهان کسب کرده است. این رقم برای ترکیه 67 و برای کره جنوبی 30 است. بنابراین، فضای کسب‌وکار در کره جنوبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی مساعدتر از ایران و ترکیه است.

نتیجه‌گیری

با توجه به عوامل ذکر شده، می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌وری نیروی کار در کره جنوبی حدود سه برابر بهره‌وری نیروی کار در ایران و ترکیه است. این اختلاف بهره‌وری دلایل مختلفی دارد که برای بهبود آن باید اقداماتی در زمینه‌های مختلف انجام شود.

راهکارهای بهبود بهره‌وری نیروی کار در ایران

برای بهبود بهره‌وری نیروی کار در ایران، باید اقداماتی در زمینه‌های زیر انجام شود:

  • افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار
  • تجدید و نوسازی فناوری و تجهیزات تولیدی
  • ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی

در این زمینه، دولت و بخش خصوصی باید همکاری نزدیکی داشته باشند. دولت باید با سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تحقیقات، زمینه را برای افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار فراهم کند. همچنین، باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری را در بخش خصوصی افزایش دهد.

با انجام این اقدامات، می‌توان بهره‌وری نیروی کار در ایران را افزایش داد و زمینه را برای رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم فراهم کرد.