قوانین خلاقیت

قوانین خلاقیت و نوآوری 120,000 تومان تألیف و ترجمه: دکتر بهرام جلوداری ممقانی و  دکتر مریم آمـــوزگار باور داشته باشید که برای ساختن پلی که به سوی آینده‌ای خودتان می‌خواهید بسازید،…