دکتر بهرام جلوداری، عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران در ادامه سومین نشست تخصصی یازدهمین همایش ملی بهره‌وری در خصوص اینکه چه زمانی بهره‌وری در کشور جمهوری اسلامی ایران شکل خواهد گرفت، گفت: تا اصلاح نشدن مولفه‌ها و پیش‌نیازهای یک نظام بهره‌ور و کارآمد نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. به‌عنوان مثال در شرایطی که خودروساز که محصولات خود را پیش فروش کرده و رقابتی وجود دارند، آیا به‌ فکر کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری خواهد بود؟ پاسخ قطعا منفی است. در شرایطی که خودروساز، هیچ رقیبی در نوآوری و خلاقیت ندارد و مشتری هم حق انتخاب محصول را ندارد، آیا مفهوم نوآوری اتفاق می‌افتد؟

وی تصریح کرد: باید ساختار اقتصادی از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز حرکت کند تا تولیدکننده به فکر ایجاد نوآوری، خلاقیت  افزایش کیفیت و بهره‌وری باشد. تا زمانی‌که این اتفاق نیفتاده و دولت، اقتصاد و صنعت در دست یک گروه خاصی باشد، در این باغ نمی‌توانیم انتظار لاله داشته باشیم.

عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار سیاسی و دمکراتیک شدن فضا برای تغییر نگاه به فرایندهای بهره‌وری گفت: درهمین مساله خودرو وقتی که شرکت خودروساز 50 درصد مبلغ خودرو را از مشتری دریافت می‌کند ولی مشتری، حق انتخاب رنگ، زمان تحویل، کیفیت و … را ندارد و به هیچ وجه نیز پاسخگو نیست، به دلیل همین نبود فضای پاسخگویی نمی‌توان ارزیابی مجموعه را نیز نجام داد.

دکتر جلوداری در ادامه اظهار کرد: ساختار دولت بحث مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ به این معنا که دولت در چه مدلی از ساختار قرار دارد، مدل سنتی یا باستانی و یا حکمرانی جدید؟ ما شاهد قرار گرفتن دولت در همان ساختار سنتی هستیم که به نوعی بسته و ناکارآمد است، در حالی‌که باید به سمت حکمرانی جدید حرکت کند.

وی عنوان کرد: در کشورهایی که ساختار آنها به سمت حکمرانی جدید رفته و عموما کشورهای توسعه یافته‌ای هستند، نظامات حاکم برآنها بر پایه  پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، شهروندمحوری، شفافیت، عدم وجود رانت، مشارکت عمومی و ارزیابی عملکرد شکل گرفته است بر همین اساس این نوع دولت‌ها قابلیت پیش‌بینی دارند و در آن شاهد مشارکت گسترده و رضایت شهروندان هستیم، همچنین فرایندهای آن نیز با کارایی و بهره‌وری همراه است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در تمامی بخش‌ها شاهد نگاه سنتی و باستانی به مسائل هستیم، یادآور شد: وقتی دولت جدید بر سر کار می‌آید، بدون بررسی عملکرد و توانمندی افراد و مدیران قبلی، در اتوبوس باز می‌شود و افراد جدید بلافاصله جایگزین افراد قبلی می‌شوند. نمونه این تغییر در مدیریت‌ها را در بازتاب انواع اخبار اقتصادی می‌توان دید؛ مثلا وزیری که که یک هفته بعد از قرار گرفتن در پست خود از واردات خودرو سخن می‌گوید، چون بدون بررسی شرایط فعلی کشور اظهار نظر کرده، هفته بعد مجبور به پس گرفتن حرفش می‌شود!! چرا که اقتصاد ما فاقد بازار آزاد و دمکراسی است که چنین امکانی وجود داشته باشد.

دکتر بهرام جلوداری با تاکید براینکه باید از خودمداری به سمت خرد جمعی حرکت کنیم، گفت: در کشور شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که افراد صرفا به دنبال انجام اهداف خود هستند، بدون توجه به تاثیری که این فردگرایی‌ها می‌تواند در کل جامعه داشته باشد.

به گفته وی تا زمانی‌که رقابت‌پذیری، افزایش کفیت زندگی آحاد مردم، اعتماد عمومی، رضایتمندی شهروندان، اثربخشی و کاهش هزینه‌ها در تمامی بخش‌های کشور به‌عنوان مهم‌ترین پیش نیازهای یک جامعه مدرن شکل نگیرد، حرف زدن از بهره‌وری بی فایده خواهد بود.

جلوداری در ادامه افزایش اثربخشی خدمات، انتخاب اهداف و اهداف بهتر، کاهش هزینه‌های سربار اداری، کاهش خطاها و اشتباهات، بهبود پاسخگویی، افزایش کارایی یا صرفه‌جویی درهزینه، بهبود انگیزه و تعهد کارکنان و افزایش مزایای فناوری اطلاعات همچنین وادار کردن کارمندان به ارتقای مهارت‌ها را از مهم‌ترین معیارهای بهبود بهره‌وری در بخش عمومی عنوان کرد و گفت: برای اجرا و بهبود بهره‌وری باید تنظیم‌گری و اصلاح در مقررات، دولت الکترونیک و خدمات شهروندمحور شکل بگیرد و باید دولت برمبنای این مولفه‌ها برنامه‌ریزی کند.

عضو هیات مدیره انجمن بهره‌وری ایران در ادامه سخنان خود گفت: رهبران نوآور مشخصه‌هایی باید داشته باشند که این مشخصه‌ها می‌تواند مجموعه‌های تحت رهبری وی را به بهره‌وری سوق دهد لذا داشتن توسعه ظرفیت رهبری از طریق تجربه و آموزش، احترام به اصل تنوع، احترام به ارزش‌ها، ایجاد سازمان یادگیرنده، نتیجه‌گرایی، تمرکز بر تعامل با شهروندان، کمک به رشد سایر رهبران و ارتقای رقابت ملی با بهره‌وری برخی از این مشخصه‌هاست.

وی در پایان با بیان اینکه رشد و توسعه تصادفی نیست، خاطرنشان کرد: رشد و توسعه در هر کشوری نیازمند مزیت رقابتی، بهره‌وری، نوآوری، مدیریت دانش، حکمرانی خوب و باور و اعتقاد قلبی رهبران است.