هنگامی که سخن از برخی پیامدها می شود ، تعدادی از مدیران بلافاصله به اثرات آن پیامد تمرکز می کنند و برای رفع اثرات منفی بدنبال اقدامات ضربتی و سریع هستند ، البته شاید این اقدامات بتواند در کوتاه مدت نیازهای جامعه را تامین و اثرات منفی پیامدها را کاهش بدهد اما آیا در بلند مدت نیز اقدامات انجام شده به نفع جامعه خواهد بود ؟

دانشمندان حوز مدیریت کیفیت وبهره وری همواره بر این نکته تاکید دارند که برای شناخت دقیق و آنالیز پیامدها می بایست بجای تمرکز بر معلول ها به علل ریشه ای آنها پرداخت ، علل ریشه ای که بوجود آورنده آن پیامد هستند ، امروزه در جامعه صحبت از افزایش شدت انرژی ، افزایش بیکاری ، افزایش بی اعتمادی به سیاستهای دولتها و یا تعطیلی واحدهای صنعتی و غیره می شود و اگر بخواهیم سریعا اقدامات اصلاحی را انجام بدهیم و برای کاهش شدت انرژی به افزایش قیمت نهادهای های انرژی مثلا افزایش قیمت بنزین ، قیمت برق و یا اب بپردازیم این اقدام ممکن است در زنجیره اقتصاد لطمات شدیدی را به همراه داشته باشد ، در مدیریت بهره وری در بخش عمومی یکی از مولفه های مهم ، پاسخگویی مدیران و کارشناسان دولتی بصورت عمودی و افقی و همینطور پاسخگوی به جامعه است . پاسخگویی در قبال سیاست ها و عملکردها و برنامه ها و اگر پاسخگویی را بعنوان یک مطالبه از مدیران درخواست بکنیم شاید اقدام اصلاحی سریع و ضربتی را کنار گذاشته و به سمت اقداماتی بروند که در آینده پاسخگو خواهند بود .

با نگاهی به افزایش مصرف بنزین از بعد انقلاب تاکنون شاهد روند افزایشی با نرخ شدید هستیم به نحوی که امروزه مصرف روزانه بنزین به بالای صدمیلیون لیتر در روز رسیده است ، اقدام ضربتی انجام شده در طول این سالها همواره افزایش قیمت بنزین بوده است اما این افزایش هیچ کمکی به کاهش مصرف آن نداشته است و دو نمودار افزایش مصرف و افزایش قیمت بنزین همواره صعودی بوده است .

مدیریت کیفیت و بهره وری به ما می‌آموزد تا در تحلیل پیامدها از نمودار علت و معلول یا تحلیل علل ریشه ای استفاده کنیم ، ابزاری که بعنوان ابزار اولیه برای حل مسائل مورد استفاده قرار می گیرد اما اغلب مدیران تمایلی به استفاده از این گونه ابزارها از خود نشان نمی دهند.

اگر با نگاه علت و معلولی به افزایش مصرف بنزین نگاه کنیم شاید به علل مختلفی از جمله پایین بودن کیفیت بنزین ، پایین بودن سیستم احتراق خودرو ، پایین بودن کیفیت نازل ها در پمپ بنزین ها ، نشت بنزین ، پایین بودن راندمان و کارایی پالایشگاهها و صدها عامل دیگر بتوان اشاره کرد .

انجام اقدام اصلاحی ریشه ای به معنی اصلاح همیشگی یک پیامد و پیشگیری از بروز مجدد مشکلات می باشد ، اگر اقدامات صرفا از نوع ظاهری و نه اساسی باشند در این صورت اثرات منفی تصمیمات در بلند مدت ظاهر خواهند شد . همانند  تصمیم فوری برای افزایش قیمت بنزین . اما اگر دولت ها در بعد انقلاب منابع مالی تامین شده از افزایش قیمت بنزین را صرف سرمایه گذاری برای بهبود موارد فوق می کردند شاید امروزه مصرف بنزین با این شدت افزایش نمی یافت . بانگاهی کوتاه می توان دریافت که افزایش قیمت بنزین اگر تضمینی برای کاهش مصرف آن ندارد اما یک کمک مالی برای دولتها برای تامین کسری بودجه می باشد . شاید اگر دولت ها صادقانه از مردم برای تامین کسری بودجه کمک بخواهند بهتر نتیجه بگیرند تا توجیه افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش مصرف آن .

پذیرش مدیریت کیفیت و مدیریت بهره وری و نوآوری در سطوح مدیریت و کارشناسی به معنای عدم تصمیم گیری سریع و ضربتی می باشد ، هر تصمیمی ریسک خود را به همراه دارد اما برخی از ریسک ها متوجه جامعه می شود ، افزایش قیمت بنزین برای کاهش مصرف آن اگر یک اقدام فوری و ضربتی و کوتاه مدت باشد اما از طرفی منجر به افزایش قیمت ها در حوزه هایی خواهد شد که بنزین بعنوان یک نهاده محسوب می شود و با افزایش نهاده ها اگر ستانده ها ثابت و یا کاهش نیابند بهره وری اتفاق نخواهد افتاد .

اگر در تصمیمات مدیریتی به ابزارهای مدیریت کیفیت و بهره وری توجه نداشته باشیم هرکدام از این مسائل راه خود را خواهند رفت ، مدیران تصمیمات خود را خواهند گرفت ، و مدیریت کیفیت و بهره روی نیز بدنبال اهداف خود خواهند بود و در نهایت عدم یکپارچه سازی آنها منجر به کاهش اهمیت و جایگاه این علوم در جامعه خواهد شد .

از طرف دیگر ارزیابی ریسک تصمیمات یکی از موارد مهمی است که مدیران در تصمیم گیری ها می بایست از آن استفاده نمایند ، ریسک های مرتبط با افزایش قیمت بنزین بعنوان مثال می تواند یکی از مسائل مهمی باشد که باید تجزیه و تحلیل بشود ، ریسک های روانی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی می توانند در افزایش قیمت ها حادث بشوند . برای تحقق بهره وری و مدیریت بهره وری 7 ابزار حل مساله اولیه و 7 ابزار حل مساله مدیریتی وجود دارد ، مدیران بخش عمومی می بایست با این ابزارها آشنایی کامل داشته باشند و از منظر سازمان بهره وری آسیا ، تجهیز مدیران به این ابزارها به معنی شایستگی مدیران و شایستگی به معنای اتخاذ تصمیم هوشمند و آگاهانه که منجر به رفاه اجتماعی و اعتماد جامعه به مدیران دولتی می شود .