چرا چشم اندازها محقق نمی شوند؟

دکتر بهرام جلوداری

 

امروزه تدوین چشم انداز به یک کار عادی در سازمان ها تبدیل شده است ، اما سازمان هایی که به دنبال تحقق آن هستند ، استراتژی های هوشمند را تعریف می کنند ، استراتژی هایی که سازمان را در جهت تحقق استراتژی هدایت کند .

در کلیپ زیر علل عدم تحقق چشم اندازها تشریح می شود.

https://aparat.com/v/1jn7a