راهکارهای مدیریتی برون رفت از ساختار کنونی اقتصاد کشور

راهکارهای برون رفت از اقتصاد بسته کنونی کشور چیست ؟ مدیران برای مدیریت بهتر به چه شایستگی هایی نیاز دارند ؟ چرا بهره وری در کشور ما محقق نمی شود ؟ مجموعه کتب 8 گانه با ارائه راهکارهایی به سئوالات فوق جواب می دهد