دوره آنلاین متخصصین بهره وری توسط سازمان بهره وری آسیایی برگزار گردید

در این دوره مولفه های بهره وری در بخش عمومی و با حضور 50 نفر از کشورهای مختلف برگزار گردید

منابع مورد استفاده برای این دوره کتاب بهره وری عمومی در بخش عمومی منتشر شده توسط سازمان بهره وری آسیایی  بود که قبلا توسط دکترجلوداری تالیف و ترجمه شده بود